Den menneskelige faktoren

People

Uansett hvor mange kroner som triller inn i kassa, så kan det aldri overstige verdien av menneskers gjennomføringskraft og arbeidsglede. Ved utgangen av 2017 talte Nordic Choice over 16 000 medarbeidere fordelt på 172 nasjonaliteter.

Fortsett

Nøkkeltall: Mangfold

Mens mange tenker “styrke i tall” ønsker vi å vise styrke i mangfold. Mange nasjonaliteter kombinert med en høy andel ikke-skandinaviske ledere er blant våre viktigste konkurransefortrinn.

Mangfold

Prosent ikke skandinaviske medarbeidere

Mangfold

Prosent mellomledere med ikke-skandinavisk bakgrunn

Nøkkeltall: Trivsel

Fornøyde medarbeidere med overskudd er den viktigste grunnen til at våre gjester kommer tilbake gang etter gang. Dette måler vi på lavt sykefravær og høy trivselsscore på medarbeiderundersøkelsen The Beat. Medarbeiderundersøkelsen The Beat måler trivselen i selskapet. Undersøkelsen går ut til samtlige medarbeidere to ganger per år. Skalaen går fra -100 til +100, der alt over 30 anses for et godt resultat.

Sykefravær

Prosent sykefravær

Trivsel

Medarbeiderundersøkelse The Beat

Donasjoner til Unicef

For hver natt en gjest bor hos oss, gir vi en donasjon til UNICEF. Gjennom prosjektet Sweet Dreams samler vi inn og donerer penger som finansierer en trygg natts søvn for barn utsatt for menneskehandel.

Donasjoner til Unicef

Antall trygge netter

Donasjoner til Unicef

NOK

Likestilling

I Nordic Choice er likeverd og likestilling absolutte og ufravikelig verdier. Derfor ønsker vi å ha en kjønnsbalanse som reflekterer samfunnet for øvrig på alle nivåer i selskapet.

Inkludering

Praksisplasser

I 2017 fikk i overkant av 801 arbeidsledige tilbud om praksisplass på et av våre hotell gjennom våre samarbeider med blant annet NAV, Arbetsförmedlingen, Samhall og Ringer i Vannet. 33,6 % gikk over i fast arbeid etter endt praksisperiode.

Sweet Dreams armbånd

1 500 000 NOK

Alle våre hotell selger Sweet Dreams-armbånd laget av kvinner ved et av UNICEF-sentrene vi støtter. Hele overskuddet går direkte tilbake til senteret. I 2017 resulterte dette i 1.5 millioner kroner. Prosjektet skal gjøre kvinnene økonomisk uavhengige, og i stand til å sikre seg og sine barn en trygg fremtid. I tillegg finansierer vi senterets "gate team" som identifiserer barn som er ofre for sexhandel, slavearbeid eller andre typer overgrep.

Gjestene donerer Nordic Choice Club poeng

450 000 NOK

I 2017 donerte gjestene våre 15 millioner bonuspoeng til Sweet Dreams-prosjektet. Vi gjorde poeng om til penger, og kunne overføre 450 000 kr til prosjektet.

Mangfold

Nettverk for LHBT på arbeidsplassen

Nordic Choice Hotels gikk sammen med andre næringslivsaktører, forvaltning og organisasjoner om et kunnskapsnettverk for LHBT-inkludering på arbeidsplassen. Målet er å bli Nordens mest åpne og inkluderende arbeidsplass.

Likestilling

63% kvinner av alle ansatte

65 % av alle avdelingsledere og 52 % av alle hotelldirektører er kvinner. I konsernledelsen er 4 av 9 kvinner.

Sweet Dreams

5 250 000 NOK ble 340 000 trygge netter

I september 2017 lanserte Nordic Choice konseptet Sweet Dreams Stay, med mål om at vi sammen med våre gjester skulle bidra til at enda flere barn utsatt for menneskehandel får en trygg natts søvn. For hver natt en gjest takker nei til daglig housekeeping, bidrar hen til å spare miljøet for vann og kjemikalier og som takk gir vi en donasjon til UNICEF. I løpet av de siste fire månedene av 2017 resulterte dette i 800 000 kr i ekstra bidrag til UNICEF. Prosjektet fortsetter for fullt i 2018. Nordic Choice Hotels bidro også med flere andre donasjonsutløsende aktiviteter. Med energi, mot og begeistring var 4000 ansatte aktive i vår årlige treningskampanje pulsforUNICEF, vi løp Holmenkollstafetten for UNICEF og donerte både julegaver og påskeegg til den gode saken. Til sammen utløste aktivitetene en donasjon på 5 250 000 kroner som gikk til å sikre 340 000 trygge netter.

Humanitært

80 000 gaver og 800 000 NOK

I desember 2017 samlet våre hoteller inn 80 000 julegaver til vanskeligstilte barn og unge i hotellenes egne nabolag. Nordic Choice Hotels matchet dette med en donasjon på 800 000 kr til UNICEF.

Kultur

VK2018 - Yes, WeCare

Nordens største interne kick off hadde i år fokus på å bry seg om verden og menneskene rundt seg. Nok en gang samlet Nordic Choice Hotels 3000 medarbeidere, partnere og leverandører i Stockholm. Se video her.