Den menneskelige faktoren

People

Uansett hvor mange kroner som triller inn i kassa, så kan det aldri overstige verdien av menneskers gjennomføringskraft og arbeidsglede. Ved utgangen av 2016 talte Nordic Choice over 13 000 medarbeidere fordelt på 177 nasjonaliteter.

Fortsett

Nøkkeltall: Mangfold

Mens mange tenker “styrke i tall” ønsker vi å vise styrke i mangfold. Mange nasjonaliteter kombinert med en høy andel ikke-skandinaviske ledere er blant våre viktigste konkurransefortrinn.

Mangfold

Prosent ikke skandinaviske medarbeidere

Mangfold

Prosent mellomledere med ikke-skandinavisk bakgrunn

Nøkkeltall: Trivsel

Fornøyde medarbeidere med overskudd er den viktigste grunnen til at våre gjester kommer tilbake gang etter gang. Dette måler vi på lavt sykefravær og høy trivselsscore på medarbeiderundersøkelsen The Beat. Medarbeiderundersøkelsen The Beat måler trivselen i selskapet. Undersøkelsen går ut til samtlige medarbeidere to ganger per år. Skalaen går fra -100 til +100, der alt over 30 anses for et godt resultat.

Sykefravær

Prosent sykefravær

Trivsel

Medarbeiderundersøkelse The Beat

Likestilling

I Nordic Choice er likeverd og likestilling absolutte og ufravikelig verdier. Derfor ønsker vi å ha en kjønnsbalanse som reflekterer samfunnet for øvrig på alle nivåer i selskapet.

Inkludering

Praksisplasser

I 2016 fikk i overkant av 650 arbeidsledige tilbud om praksisplass på et av våre hotell gjennom våre samarbeider med bland annet NAV, Arbetsförmedlingen, Samhall og Ringer i Vannet. 26 % gikk over i fast arbeid etter endt praksisperiode.

Likestilling

54%

54 % av alle avdelingsledere og 52 % av alle hotelldirektører er kvinner. I konsernledelsen er 4 av 9 kvinner.

Kultur

Nordic Choice Tour

I oktober reste verkställande direktör Torgeir Silseth och ägaren Petter A. Stordalen på en tre veckor lång turné för att möta 5000 medarbetare, kunder och leverantörer fördelat på 11 destinationer.

Se mer på choice.no
Inkludering

Praksisplasser

Sammen med læringsarenaen PS:hotell signerte vi i 2016 en unik avtale, hvor målet er å årlig løfte minst 10 mennesker som har hatt spesielle utfordringer tilbake i jobb.

Mangfold

Prises for mangfold

Fagforeningen Unionen kåret Nordic Choice Hotels til Sveriges mest HBTQ-vennlige arbeidsplass i 2016. Prisen ble gitt for et ambisiøst arbeid for like rettigheter og muligheter, uavhengig av seksuell legning, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Helse

#PulsforUNICEF

4000 medarbeidere deltok i Nordic Choice Hotels årlige aktivitetskampanje. For hver halvtime en ansatt var aktiv, donerte selskapet 20 kr til UNICEF. Totalt ble det mosjonert for 800.000 kr som gikk til Sweet Dreams prosjektet.

Helse

300 løp for en trygg natts søvn.

300 Nordic Choicere stilte til start under Holmenkollstafetten, flere som ledsagere for blinde og svaksynte på 2 team RP lag. For hver sporty deltaker donerte Nordic Choice Hotels en sum til UNICEF, totalt 120.000 kr.

Sweet Dreams

184.000 trygge netter

I 2016 fornyet vi vår avtale med UNICEF hvor vi forpliktet oss til å hjelpe enda flere barn utsatt for menneskehandel. Vi lanserte prosjektet Sweet Dreams. For hver natt en gjest bor hos oss gir vi en donasjon til vårt Sweet Dreams prosjekt. I 2016 resulterte dette i 110 000 trygge netter for barn. I tillegg kom ytterligere donasjoner fra ansatte og selskapet som ga 70.000 trygge netter. Totalt donerte Nordic Choice hotels 3 680 000 kroner til UNICEF i 2016

Humanitært

53 000

I desember 2016 samlet våre hoteller inn 53 000 julegaver til vanskeligstilte barn og unge i hotellenes egne nabolag. Nordic Choice matchet dette med en donasjon på 530 000 kr til UNICEF.

Kultur

VK2017

Nordens største interne kick off samlet i år 3000 medarbeidere, partnere og leverandører.

Se mer på choice.no